Historia
   Historia rozwoju Gimnastyki Sportowej, jej uprawiania i kultywowania pięknych wzorców na ziemi łódzkiej sięga początku XX wieku. 20 grudnia 1905 roku zostało zawiązane TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" jako Gniazdo - Macierz dla Łodzi i okręgu łódzkiego (trzecie w byłym Królestwie Polskim). Działalność organizacji zostaje zawieszona po wybuchu II Wojny Światowej.

W powojennej historii Łodzi istniało kilka klubów sportowych mających sekcje gimnastyczne między innymi: Kolejarz, Metalowiec, MKS Bałuty, MKS Czarni, MKS Polesie, Ogniwo, Resursa, SZS, Tramwajarz, Włókniarz, Zryw, WIMA, W.W.J.
W 1950 roku w Łódzkim Klubie Sportowym , po połączeniu kilku klubów sportowych w jeden pod nazwą ŁKS - Włókniarz , powstaje sekcja gimnastyczna, która w 1976 roku zostaje rozwiązana a zawodnicy przechodzą do klubu K.S. "Tęcza" powstałego na bazie między wojennego fabrykanckiego klubu sportowego K.S. GEYER. 

Dziś te kluby już nie istnieją a wraz z nimi sekcje gimnastyczne. Na kanwie zdobytych doświadczeń przez te kluby w 2006 roku powstał w Łodzi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SP-7", który został założony przez grupkę zapaleńców, którzy wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 7 postanowili utrzymać Łódź na mapie gimnastycznej Polski. 

Uczniowski Klub Sportowy „SP 7" wpisano do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi w dniu 10.03.2006 roku. UKS „SP 7" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków gimnastyki sportowej. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 7 mieszcząca się przy ulicy Wiosennej 1 w Łodzi. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statucie.

Po trzech latach działalności Klubu ustąpił Zarząd w składzie: pan Jarosław Krajewski - PREZES, pan Andrzej Gawryluk - WICEPREZES, pani Agnieszka Rembowska - SEKRETARZ, pani Jolanta Andrzejewska - SKARBNIK i pan Tomasz Rembowski - CZŁONEK ZARZĄDU. 

Od roku 2009 funkcję Prezesa Klubu przejęła pani Agnieszka Rembowska.

Dzięki prężnej organizacji Zarządu pozycja Klubu została znacznie wzmocniona na arenie gimnastycznej. Na bieżąco rozwijana jest działalność szkoleniowa, wzbogacana jw sposób istotny jest baza klubu, co wpływa na liczne sukcesy naszych zawodników. Rozwinęła się współpraca ze Szkołą Podstawową nr 7, kontynuowana jest praca  poprzedników. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby gimnastyka nie zginęła z mapy sportowej Łodzi.
Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Niedziela, 16 Czerwiec 2024r.        Użytkownicy Online: 1